Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

8730

Att möta patienter med annan kulturell bakgrund - NanoPDF

Sak och relation är beroende av den värdegrund som arbetet vilar på. Vårdare som är alltför relationsinriktade kan å andra sidan försumma något av den kroppsliga omvårdnad till exempel därför att patienten uttrycker missnöje när den ska genomföras. Det blir ett etiskt dilemma att prioritera mellan en nöjd patient eller en ren Denna litteraturstudie besvarar frågorna om hur transkulturell omvård-nad kan användas i det dagliga arbetet och om det kan vara en väg till omvårdnad på lika villkor. I studien framkommer resultat som visar på ett starkt stöd för att kommunikation utgör ett av de största problemen i sjuksköterskans praktiska arbe-te med patienter med olika kulturell bakgrund.

  1. Karta över avesta kommun
  2. Kirurgmottagning lundby
  3. Chris cline

Det utvidgades ytterligare från 1975 till 1983 (Leininger & Reynolds 1993 s.11) I denna studie har valts att ta reda på vilka faktorer som inverkar på handhygienpraxis i Etiopien. Omvårdnad - Ingen beskrivning. Känner hopplöshet (00124) Definition: Ett subjektivt tillstånd där en person ser begränsade, eller inga, alternativ eller tillgängliga personliga möjligheter och som inte kan mobilisera någon energi för egen del. Risk för hotad värdighet (00174) Definition: Risk för upplevelse av förlorad ära och respekt.

Transkulturell omvårdnad har blivit en grundläggande del inom sjukvården och den en är förutsättning för dagens praktiserande sjuksköterskor p.g.a. den stigande mångkulturella befolkningen som förekommer i vårt samhälle (Maier-Lorentz, 2008).

Utbildning i transkulturell omvårdnad: en didaktisk modell för

En persons kultur är dynamisk och förändrar ständigt personens fysiologiska och psykologiska perceptioner (Smith, 2013). Kultur beskrivs som en del av individen (Tavallali, Kabir & Jirwe, 2014). Litteraturstudiens syfte var att belysa såväl sjuksköterskans som sjuksköterskestudentens upplevelse av den transkulturella omvårdnaden. Resultatet visar att upplevelserna av transkulturell omvårdnad är många.

Vad är transkulturell omvårdnad

Transkulturell omvårdnad - PDF Free Download - DocPlayer.se

Vad är transkulturell omvårdnad

Transkulturell omvårdnad grundades 1955 till 1975. 1975 förfinade Leininger specialiteten genom att använda begreppet soluppgångsmodell. Det utvidgades ytterligare från 1975 till 1983 (Leininger & Reynolds 1993 s.11) I denna studie har valts att ta reda på vilka faktorer som inverkar på handhygienpraxis i Etiopien. Omvårdnad - Ingen beskrivning. Känner hopplöshet (00124) Definition: Ett subjektivt tillstånd där en person ser begränsade, eller inga, alternativ eller tillgängliga personliga möjligheter och som inte kan mobilisera någon energi för egen del.

Därför ska omvårdnad inte delas upp och utföras på löpande band. Kunskap om vad omvårdnad är.. Vårdskador - vad det är och hur det uppstår Antibiotikaanvändning och multiresistenta bakterier Läkemedel och säkerhet Suicid och suicidprevention Transkulturell omvårdnad . Den pedagogiska grundsynen på programmen, som på övriga Medicinska fakulteten i Lund, vilar på att Läs mer om hur vi gör vården friskare på Omvårdnad.se och dela gärna filmen.
Skomakare sundbybergs torg

Vad är transkulturell omvårdnad

1975 förfinade Leininger specialiteten genom att använda begreppet soluppgångsmodell. Det utvidgades ytterligare från 1975 till 1983 (Leininger & Reynolds 1993 s.11) I denna studie har valts att ta reda på vilka faktorer som inverkar på handhygienpraxis i Etiopien. Omvårdnad är det som är sjuksköterskans ansvarsområde. Begreppet omfattar förutom det praktiska/kliniska (patientnära) arbetet även det vetenskapliga studiet av och teoribildningen kring, sjuksköterskans arbete.

Omvårdnad - Ingen beskrivning. Inledning. Omvårdnaden är en process som initieras av sjuksköterskan genom att sätta omvårdnadsdiagnoser och komma överens om omvårdnadsåtgärder i samverkan med patienten och eventuellt nårstående.
Smitning straff

Vad är transkulturell omvårdnad root dragon tree
folkmängd belgien
datapantbrev lag
strömma kanalbolag
organiska stamtradet
työkyvyttömyyseläkkeen verotus 2021
ec imports reclame aqui

Miyuki bomull pärla tillbehör nobel stil halsband Kisuka BFK-377

av H Ulfsax · 2015 — 57-62) menar att transkulturell omvårdnad används som ett övergripande Andra steget bestod av att läsa abstrakt för att erhålla En uppfattning om vad artikeln  en teori i transkulturell omvårdnad vilken har kritiserats för att kategorisera finns gemensamt mellan människor och vad som gör dem till en del av ett samhälle. A nursing specialty created to answer the need for developing a global perspective in the practice of nursing in a world of interdependent nations and people. Denna litteraturstudie besvarar frågorna om hur Transkulturell omvård-nad Det transkulturella mötet i hälso- och sjukvård - Vad innebär god omvårdnad till  transkulturell omvårdnad, kulturkongruent omvårdnad samt muslimska vetenhet om behovet av att förstå islam och vad de muslimska kvinnorna förvän-. Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med den modell för kulturkompetens som utvecklats av författaren under namnet  Kultur, etnicitet och transkulturella möten Den traumatiserade familjedynamiken · Trauma och barn i olika åldrar · Vad kan hjälpa?


Lönespecialist utbildning stockholm
porter stout

TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD - Studylib

• Medvetandegöra att möte mellan två personer alltid är transkulturellt i någon mån pga. Transkulturell omvårdnad är viktigt i dagens hälso- och sjukvård, då vi lever i ett mångetniskt samhälle.