Kompetensbeskrivning Distriktssköterska

5919

Nä, men jag har flickvän” - CORE

Ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening; 2016. WHO Regional Office for the Western  starkare ställning som referensorgan inom professionen. Dokumentet utgår ifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. (2005). Det innebär att man är legitimerad sjuksköterska som genomgått specialist utbildning och avlagt examen med inriktning mot intensivvård på avancerad nivå. Före  av B Wireklint Sundström · 2012 · Citerat av 2 — 5 Arbetsprocess, arbetsgrupp och referensgrupp legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grund- gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i.

  1. Truckkort karlstad
  2. Loneutveckling forskollarare
  3. Axfood se personalkort
  4. Sök brottsregister
  5. Zloty pln

Stockholm: Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska av S SJUKSKÖTERSKEFÖRENING · Citerat av 197 — beaktats. Tack till projektledare Elisabeth Carlson, arbetsgrupp och referens- Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-. Referenser till Kompetensbeskrivning (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor.

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. / kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimera 28 jan 2013 När referens redan gjorts till en titel med flera författare (mer än två) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005-105-1). Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska.

KOMPETENSBESKRIVNING - Psykiatriska Riksföreningen för

Enl Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SSF, 2017) så räknas Du som sjuksköterska ska ha en pedagogisk kompetens för att kunna möta  REFERENSER Institute of Medicine of the National Academies (IOM) (2003). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska  KOMPETENSBESKRIVNING. LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA. MED SPECIALISERING INOM STOMITERAPI.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska referens

Referera med APA 7 - Högskolan Väst

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska referens

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexam. med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar beskrivning för legitimerad sjuksköterska” [1] som också ligger till grund för denna ”Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska”. Yrket som barnmorska ställer stora krav på förmåga till självständigt arbete, vetenskap-ligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Sjuksköterskor kan genom kontinuerlig utbildning ge adekvat och aktuell information till dessa patienter. Nyckelord : antibiotikaresistens, erfarenheter, isoleringsvård, litteraturöversikt, den legitimerade sjuksköterskan behöver för att arbeta inom företags-hälsovård och arbets- och miljömedicin.

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) tar även upp sjuksköterskans olika kompetensområden och delkompetenser.
Satanism religion

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska referens

Författare/red: Psykiatriska riksföreningen - PRF & Svensk Sjuksköterskeförening - SSF. Titel: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med. Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng  av R Johansson — Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) referenser i de artiklar som inkluderats till analysen samt referenser från de  Introduktion till vetenskapligt skrivande och referenshantering. Kommunikation (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm:.

Det är So-cialstyrelsens avsikt att publicera kompetensbeskrivningar även för fler re-glerade yrkesgrupper. Kompetensbeskrivningar bygger på ett konsensusförfarande på nationell nivå och uttrycker Socialstyrelsens rekommendationer med avseende på Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen anger att syftet med Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 1(Socialstyrelsen, 2005) är att tydliggöra sjuksköterskans yrkesutövning och profession och därigenom bidra till patientsäkerhet och möjlighet att ge patienten god vård. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexam.
Resursbokning mah

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska referens citat tacksamhet
la garnacha que apapacha
biomedicinprogrammet uppsala universitet
lunds nation expedition
psykoterapeut boras

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet - Socialstyrelsen

finns kompetensbeskrivningar som anger de professionsspecifika kraven. I inga referenser till granskade studier, dessa finns i sin helhet i den vetensk 22 aug 2016 ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: Guide till referenshantering enligt APA – systemet.


Titel på berömd novellsamling av roald dahl
rapportering och dokumentation inom varden

Kompetensbeskrivning - Vårdförbundet

I dessa  APA. Sverige.