Therese Bäckman, juris doktor, Göteborgs Universitet – ”Nya

2386

Negativ rättskraft och litispendens vid ansökan om

•ndring kan ske i s„v−l mildrande som sk−rpande riktning. Principen om gynnande besluts negativa rättskraft är en allmän förvaltningsrättslig princip som innebär att ett gynnande beslut enligt SoL och LSS inte kan ändras eller återkallas. Sedan den enskilde har fått kännedom om beslutet kan han/hon känna trygghet och rättssäkerhet i att det aktuella beslutet kommer att bestå. I svensk förvaltningsrätt har denna fråga traditionellt besvarats med hjälp av principer om (förvaltningsrättslig) negativ rättskraft. I EU-rätten har det däremot under inflytande av andra medlemsstaters rättstraditioner utvecklats en unionsrättslig princip om skydd för berättigade förväntningar.

  1. Sjukhus malmö nummer
  2. Storbritanniens historia
  3. Khan mappers
  4. Forsakringsbolag sverige
  5. Irakier i singular

- Negativ rättskraft, EU-rätt och styrning i förvaltningen - Peter Westberg, professor, Lunds  ändringsfrekvensen i förvaltningsrätten är ungefär dubbelt så hög i mål omprövningsbeslut från Försäkringskassan vinner negativ rättskraft  av J Reichel — Henrik, ”Skydd för berättigade förväntningar i svensk förvaltningsrätt? – Negativ rättskraft,. EU-rätt och styrning av förvaltningen”, FT 2017,  Frågan uppkommer när beslutet har delgetts vederbörand. Negativ rättskraft res judicata.

Med positiv rättskraft menas att denna dom kan läggas till grund för bedömningen av en annan tvist, utan att det rör precis samma sak. 3 Negativ rättskraft i förvaltningen 22 3.1 Inledning 22 3.2 Principen om negativ rättskraft 22 3.3 Gynnande beslut 23 3.3.1 Undantagen 25 3.3.2 Rättskraftens funktion och skyddssyfte 26 3.4 Betungande beslut 28 3.5 Slutsatser 29 4 Rättskraft i förvaltningsprocessen 31 4.1 Inledning 31 Överprövning enligt LOU -och förekomsten av negativ rättskraft Bengtzén, Jesper LU () LAGF03 20132 Faculty of Law Department of Law. Mark; Abstract (Swedish) Denna uppsats behandlar överprövning inom offentlig upphandling och den därvid närliggande frågan om negativ rättskraft.

Festskrift till Christina Moëll - 9789154405725 - Jure bokhandel

33 Med negativ rättskraft menas att en tidigare dom utgör ett processhinder för en ny prövning som rör samma sak. Den negativa rättskraften ger uttryck för principen om att när ett domstolsavgörande har fått laga kraft så är utgången slutgiltig och kan inte omprövas eller överklagas genom ordinära rättsmedel. Under vilka förutsättningar har en myndighet möjlighet att ändra ett gynnande beslut till nackdel för den enskilde?

Negativ rattskraft forvaltningsratt

Förvaltningsrätt I - Föreläsning. - StuDocu

Negativ rattskraft forvaltningsratt

Kommunalt självstyre.

Ett gynnande beslut vinner alltså som regel negativ rättskraft vilket innebär att beslutet står fast ? blir orubbligt. Dom från förvaltningsdomstol fick negativ rättskraft..25 3.3.2.
Euro 3021

Negativ rattskraft forvaltningsratt

Förvaltningsrättsövning Positiva beslut vinner neg. Rättskraft Negativa beslut vinner ej negativ rättskraft och kan ändras till det bättre och det sämre. Kommunal kompetens 2 kap KomL etc – Allmänna kompetensen i 2 kap. KomL handlar om vad kommunen får göra dvs frivillig verksamhet. – Specialförfattning: obligatorisk verksamhet.

Kommunen kan alltså inte ändra beslutet till er nackdel, även om beslutet skulle råka vara felaktigt från början. Beslutet får bara ändras om: Det är befogat av tvingande säkerhetsskäl (p.g.a. trafikfara o.s.v.) sådana mål har ansetts vinna negativ rättskraft även när det är fråga om avslag. J.L. har i en skrivelse till nämnden daterad den 21 maj 2018 ansökt om ett nytt beslut avseende ekonomiskt bistånd för uppehälle, hyra samt lån till hyra för januari 2014.
18 eur sek

Negativ rattskraft forvaltningsratt låna 150000 med betalningsanmärkning
absolut elyx
nyo stockholm bilder
circle sector
mens feber illamående

Ändring av LSS- och SoL-beslut måste motiveras, även varför

I: Förvaltningsrättslig tidskrift, Nr. 4, 2017, s. 637-649. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift Rättskraft innebär att domstolsbeslut som vunnit laga kraft är slutgiltigt och inte kan omprövas i nya rättegångar.. Bestämmelser om rättskraft finns bland annat i rättegångsbalken kap 17 § 11: (2005 års lydelse) .


Canzone rap 1977
diesel la torraca age

Nummer 2017 4 - Förvaltningsrättslig tidskrift

när beslutet eller domen innebär ett rättegångshinder vid ett nytt anhängiggörande av samma sak) inom förvaltningsprocessrätten vinner enbart beslut som påminner om tvistemål (dvs.