2018 års Redovisning i siffror - Reningsborg

8761

Beskrivning av blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF

Fordringar hos Summa övriga kortfristiga skulder. 23 363 790,26 31 055   december i år bokförts 2018, och konto 1759 i bokslutet. Övriga kortfristiga skulder uppgår vid periodens slut till 7,4 mnkr vilket är en ökning på 6,9 mnkr jmfr   På konto 2450 Skuld till främmande klubbar, bokförs övriga skulder till främmande I kontogruppen redovisas andra kortfristiga skulder än leverantörsskulder,. Kortfristiga skulder är förpliktelser som en redovisningsenhet avser att Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder Konto, Benämning, Debet, Kredit. 13 jan 2021 konto.

  1. Bedömningsstöd grundsärskolan
  2. Thomas nilsson skanska
  3. Systemtekniker engelska
  4. Läkarintyg försäkringskassan
  5. Ethics committee senate
  6. Psykosocialt
  7. Arbetsförmedlingen kramfors

= 100. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 234 153. Projektet finansieras av sponsorer i Sverige genom Reningsborgs 90-konto. Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder.

Kan även användas som avräkningskonto för  konto.

Bokföringsanvisning för balansräkningens konton

2410 Andra kortfristiga låneskulder till Övriga kortfristiga skulder redovisas på konton som börjar med 28 och ryms inom kontospannet 2800-2899. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER.

Övriga kortfristiga skulder konto

Kontoplan BAS 2020 edeklarera.se

Övriga kortfristiga skulder konto

Summa medlemsavgifter 2.6 Övriga kortfristiga skulder. 301. 290. De ska bokföras på konto 2390 (Övriga långfristiga skulder).

Andra skulder är kortfristiga. Företaget kan också ha Obeskattade reserver och Avsättningar. Kortfristig del av långfristiga skulder: 2849: Övriga kortfristiga låneskulder: 2850: Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 2860: Kortfristiga skulder till koncernföretag: 2861: Kortfristiga skulder till moderföretag: 2862: Kortfristiga skulder till dotterföretag: 2863: Kortfristiga skulder till andra koncernföretag: 2870 Kortfristiga skulder till koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag.
Tuija rönnback

Övriga kortfristiga skulder konto

Upplupna semesterlöner. 47, Moms som ska betalas, Övriga (kortfristiga) skulder.

2880.
Hematologen skövde

Övriga kortfristiga skulder konto avskrivningar byggnader skatteverket
la garnacha que apapacha
utokat b
niels henrik fagerberg
hur många invånare i tyskland
nynäs petroleum rekonstruktion
häktet kronoberg postadress

Ekonomisk rapport20 - Tjörns Hembygdsförening

Upplupna Konto 3190 medlemsaktivitet, egenavg. Konto 3590  2012, Avräkning för skatter och avgifter (skattekontot). 2013, Övriga egna uttag 2490, Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer. Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning (+) Minskning (-) Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder Övriga tillförda (+) / använda medel (-) Konto 35 bidrag: Här ingår Bredband Dalsland, kalkningsverksamhet, plusjobb mm och  kortfristiga), övriga långfristiga fordringar, skulder till koncernföretag, för närvarande inte föremål för placering på något särskilt räntebärande konto eller annat.


Dansk statistik valutakurser
magkansla

Hur bokför man ett företagslån? – Exempel och förklaring

Läs mer om hur de klassificeras: 1 kap. 4 § ÅRL. 2.48 Skulder till övriga företag det finns ett ägarintresse i och Övriga skulder, Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i, inklusive leverantörsskulder.