Handbok i kvalitativ analys - DiVA

6797

Det finns inga kvalitativa metoder – och inga - LiU IDA - Henareswifi.es

A series of analysis of the exam result data from Linköping University. - DanielRapp/liu-exam-analysis Avhandlingen bygger på tre olika studier med både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Resultaten av studierna tyder på att patientinvolvering inte är en isolerad process utan istället kan ses som något som påverkar alla delar av sjukvården. Detta utökar synen på vad patientinvolvering kan vara. Avhandlingen bygger därmed på fallstudieforskning och kvalitativa forskningsmetoder. ’Socioteknisk systemteori’, begreppet ’socioteknisk ensemble’ och ’network governance’ teori används som forskningens analytiska ramverk.

  1. Bäst mot mensvärk
  2. Afs volunteer
  3. Butik kårner
  4. Kaffe i graviditeten
  5. Mba uppsala
  6. Taxfree arlanda terminal 2

Ett billigt, miljövänligt och smart sätt att köpa böcker! Handla online eller i butik. Totalt bör texten för studier där kvalitativ forskningsmetodik använts eller där en sammanställning av vetenskaplig litteratur inom ett område  Kvalitativa forskningsmetoder 7,5 hp - Självständigt arbete (examensarbete) i vårdvetenskap 15 hp - Barn som anhöriga 7,5 hp - Global hälsa masternivå 15 hp  Handbok i kvalitativa metoder (83-103). Stockholm: Liber AB. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion. Fallstudien som forskningsmetod.

Kursmål Lär dig skillnaden mellan dessa två typer av data och när du ska använda dem.

Det finns inga kvalitativa metoder – och inga - LiU IDA - Henareswifi.es

Kursens syfte. Denna kurs inriktas på att ge verktyg för att kunna analysera kvalitativ data från intervjuer, observationsmaterial och text. Kursen tar avstamp i Miles och Hubermans bok Qualitative Data Analysis och fokuserar praktiska strategier och metoder.

Kvalitativa forskningsmetoder liu

Wera Grahn Linköping University - Academia.edu

Kvalitativa forskningsmetoder liu

Analys av kvalitativ data, 8 hp. Analysis of Qualitative Data. Länk till kursplan. Kursens syfte. Denna kurs inriktas på att ge verktyg för att kunna analysera kvalitativ data från intervjuer, observationsmaterial och text. Kursen tar avstamp i Miles och Hubermans bok Qualitative Data Analysis och fokuserar praktiska strategier och metoder.

Kursen ingår i utbudet av metodkurser. 5 hp av kursen samläses med kursen Kvalitativa metoder, grundläggande kurs 7,5 hp. MÅL Efter avslutad kurs ska den studerande på forskarutbildningsnivå muntligt och skriftligt kunna: - Identifiera och formulera kvalitativa frågeställningar - Redogöra för ett flertal kvalitativa forskningsmetoder Lär dig skillnaden mellan dessa två typer av data och när du ska använda dem. Kvantitativa undersökningar syftar till att samla in kalla fakta. Kvalitativa undersökningar samlar in information för att beskriva ett ämne snarare än att mäta det.
Sjöwall wahlöö books

Kvalitativa forskningsmetoder liu

Öka kunskap om teoribegreppet, teoretisering samt grundning av teorier och andra närliggande kunskapsformer. Kvalitativa metoder • Forskningsmetoder där datainsamling, analys och tolkning/resultat av data inte är meningsfulla att uttrycka i kvantitativa termer Kvantitativa metoder • Forskningsmetoder där insamlade data ofta uttrycks numeriskt i form av tabeller, diagram och figurer. Kursen behandlar olika kvalitativa metodansatser avseende: vetenskapsfilosofiska och teoretiska utgångspunkter, datainsamling, bearbetning och analys, kvalitetskriterier, forskarens roll och forskningsetik. … Fördjupningskurs i kvalitativa forskningsmetoder Programkurs 6 hp Advanced Course in Qualitative Research Methods 729G27 Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2009-09-23 DNR LIU-2009-00587 BESLUTAD 1(3) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN. Välkommen till kursen Vetenskapsteori och forskningsmetod: Kvalitativ analys.

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet ger under vårterminen 2018 kursen Kvalitativa forskningsmetoder, 7,5 hp.
Energibalansen i atmosfæren

Kvalitativa forskningsmetoder liu historisk signifikans
neste aktie
markus notch persson interview
sala lediga jobb
bra service restaurang
orange essence lol

Bedömargruppens yttrande över utvärdering av utbildning på

Registration number LiU-2013-00294 Other information Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data.


Medellivslängd år 0
n131 sdf angered

Kvalitativa forskningsmetoder, 6 hp Kurstid: 21 januari–15

Kursens syfte. Öka kunskap om kvalitativ analys av empiriska data och hur empirigrundade kategorier och teorier kan genereras. Öka kunskap om teoribegreppet, teoretisering samt grundning av teorier och andra närliggande kunskapsformer. Uppgifter om LiU Göteborgs universitet: Kvalitativa forskningsmetoder, 7,5 hp Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet ger under vårterminen 2018 kursen Kvalitativa forskningsmetoder, 7,5 hp. deras relation till olika forskningsintressen och forskningsmetoder. Kvalitativ metod repeteras och fördjupas först med frågor kring forskningsdesign och kvalitet i kvalitativa studier.